Samen met mijn coachee loop ik in de Zuidpolder in Barendrecht. Het zonnetje schijnt en verwarmt ons. De natuur doet zijn uiterste best zijn mooiste kant aan ons te laten zien. Terwijl we het vraagstuk van mijn coachee bespreken draaft mijn hond Ollie vrolijk om ons heen.

Mijn coachee heeft al grote stappen gemaakt in haar vraagstuk. Is dapper geweest, heeft zichzelf al overwonnen en is een heel eind richting de oplossing. Zelf kijkt ze vooral naar wat er nog niet goed gaat.

We hebben een kort intermezzo. Ik gooi de bal in het water op een plek waar mijn hond niet gewend is het water in te gaan. Hij moet van een steiger het water in springen en dat heeft hij daar nog niet eerder gedaan. Hij drentelt langs de kant en kijkt verlangend naar zijn bal. Hoe komt hij daar? Na aanmoediging van mij springt hij het water in, zijn bal achterna. Nu komt het volgende: hoe komt hij weer op de kant? Op de plek waar wij staan kan hij er niet op eigen kracht uit komen. Ik loop een stukje verder, met een zwemmende hond naast me, en wijs hem een plek waar hij zelf het water uit kan komen. Eenmaal op de kant schudt hij zich tevreden uit. Ik gooi de bal nog een keer. Hij springt in 1 keer het water in, ik hoef alleen nog te lopen naar de plek waar hij er weer uit kan klauteren. Ik gooi de bal nog een keer. Weer gaat hij het water in. Hij heeft mij daar niet meer voor nodig, en ook niet om er uit te komen. Hij weet nu waar en hoe hij dit kan doen.

Ik kijk mijn coachee aan en vraag: waar in dit proces zit jij? Ze weet precies waar ik het over heb: net als ik trekt ze de parallel tussen wat mijn hond liet zien (eerst veel hulp, toen minder en daarna had hij voldoende geoefend) en haar vraagstuk. Feilloos wijst ze aan hoe ver zij is. En dan komt bij haar het besef: ze is al een heel eind op weg. De situatie met mijn hond illustreerde dat.

Ollie gaat meestal niet mee, maar vanochtend toevallig wel. Eenmaal thuis geef ik hem een beloning voor zijn letterlijk voorbeeldige gedrag. Meestal zoek ik geen metaforen om iets duidelijk te maken, de metaforen zoeken mij. Ik maak er dankbaar gebruik van 😊