Stel, je bent in de luxepositie dat je kunt kiezen uit twee banen. Op papier zijn ze redelijk vergelijkbaar. Hoe maak je dan een keuze? Recent had ik twee coachees die zich met de vraag meldden: kun je me helpen een keuze te maken? Ja, dat kan ik.

 

Met de ene coachee ging ik wandelen. Toen we bij een splitsing kwamen vroeg ik haar: links is optie A, rechts is optie B. Waar gaat nu je voorkeur naar uit? Haar lichte voorkeur was links. We gingen linksaf. Ik vroeg haar op mijn vragen te antwoorden alsof ze gekozen had voor die optie. Ze kon het zodoende concreter maken. Daarna hebben we het rechterpad genomen en heb ik de andere optie uitgevraagd. Tot slot hebben we de balans opgemaakt. Ondanks het feit dat de coachee tijdens het wandelen (in haar woorden) ‘niks had’ met het doorvoelen van de opties gaf ze later aan dat het toch wel verhelderend was geweest om letterlijk de mogelijke carrièrepaden te bewandelen.

 

Tijdens het gesprek met de andere coachee was het te slecht weer om naar buiten te gaan. Maar niet getreurd: ook binnen kun je bij je gevoel komen. Ik heb hem eerst uit een lijst met waarden die waarden laten kiezen die hij belangrijk vond in zijn werk. Daarna zijn we per optie nagegaan in hoeverre die opties terugkwamen. Niet alleen door erover te praten, maar tevens door hem letterlijk op de twee opties te laten staan. De lichaamshouding, blik en ademhaling was merkbaar verschillend. Bij doorvragen op de waarden kwam naar boven dat voor hem het allerbelangrijkst was zich onderdeel van een team te voelen. Geaccepteerd te worden zoals je bent. Bij de ene baan zat dat wel snor, bij de andere was dat (nog) een groot vraagteken. De coachee kwam zelf met opties om die onduidelijkheid weg te nemen. Top! Aan het einde van het gesprek zei hij: “Wat we besproken hebben is eigenlijk niks nieuws voor mij, ik wist dit diep van binnen al.”

 

En daar zit de crux: ik kan niks naar boven halen wat niet al in je zit. Ik ben goed in datgene naar boven halen wat je al wel weet maar wat je met mijn hulp ineens duidelijk gaat zien – en gaat voelen.

 

 

[cta id=”7004″ vid=”0″]